Pædagogisk læringscenter/skolebiblioteket - et lærested, et værested, et værksted

Læringscentret er et åbent rum, hvor alle elever og lærere er velkomne til at komme og arbejde, få hjælp, læse, finde bøger, printe ud, blive inspireret, bruge computere og meget andet.

Læringsvejlederne står for oplæsning, undervisning og andet, men ellers er vi til rådighed for elever og lærere.

Læringscentret er åbent fra 8.00 til 14.30 - med bemanding noget af tiden.