Nyhedsarkiv

Tranbjergskolen med i filmprojekt om ordblindhed

Fredag d. 10. november 2017 havde Tranbjergskolen besøg af et videoproduktionsselskab fra Lesecenter Stavanger, Stavanger Universitet. De kom for at filme de elever på Tranbjergskolen, som bruger LæseSkriveTeknologi i undervisningen, også kaldet It-rygsække.
Nyhed billede
I 3.B står der matematik på skoleskemaet. Matematiklærer Jesper Backhausen står klar ved smartboardet og fortæller eleverne, hvad der er på programmet i dag. De skal løse geometriopgaver på matematikportalen Skoledu.dk. Alle eleverne sidder derfor foran en bærbar computer. To børn i klassen har en særlig computer. De har nemlig en It-rygsæk, et værktøj, som hjælper ordblinde elever med at læse og skrive. It-rygsækken betyder blandt andet, at eleverne kan modtage undervisning i deres egen klasse frem for at få specialundervisning. Derfor er læse/skrive teknologi også et vigtigt værktøj i forhold til inklusion, og det vækker ikke særlig opmærksomhed blandt de øvrige elever i klassen, at to af børnene bruger en computer i de fleste fag. Som en af klassekammeraterne i 3.B siger: ”Jamen, de laver jo bare det samme som alle os andre”.

Språkløyper
Inklusion og tidlig indsats er to vigtige fokuspunkter i det norske projekt Språkløyper, som Lesecenter Stavanger er i gang med. Forskellige små film, bl.a. den fra Tranbjergskolen, indgår i et undervisningsmateriale, som skal opkvalificere lærere, pædagoger og andre fagpersoner i forhold til at anvende digitale teknologier til læsning og skrivning i den norske grundskole. I Norge falder 30 % af en årgang fra på de videregående uddannelser, og filmprojektet er et led i en landsdækkende indsats, der skal forsøge at vende den udvikling.

Samarbejde på tværs
Det er Kompetencecenter for Læsning, VIA og Aarhus Universitet, som samarbejder med Lesecenter Stavanger om projektet, og nordmændene er kommet for at hente viden og inspiration fra Danmark i forhold til, hvordan man i praksis anvender digitale hjælpemidler i undervisningen. Aarhus Kommune er udvalgt, fordi man her tilbyder et forløb, som hjælper ordblinde elever med at anvende læse/skrive teknologi og dermed giver dem bedre mulighed for at følge undervisningen i deres egen klasse.

Filmoptagelser og interview
I 3.B er alle elever dybt koncentrerede om opgaverne ved computeren og lader sig ikke mærke med, at et filmhold går rundt i klassen og laver optagelser. Eleverne hjælper hinanden to og to, eller spørger Jesper, hvis der er noget, de er i tvivl om. Da timen er slut, lukker eleverne computerne ned. De er klar til frikvarter. Filmholdet er tilfreds, de har fået det, de skulle bruge, i kassen. Senere på dagen skal de besøge Tranbjergskolens udskolingsafdeling for at filme to elever fra 7.A, som også bruger It-rygsække i undervisningen. Der bliver også tid til et video-interview med den ene af skolens to læsevejledere, Lone Gleesborg, og med viceskoleleder Sannie Ilona Leth, inden nordmændene pakker filmgrejet ned for denne gang.

01-11-2018 ACK

Forrige 10