Nyhedsarkiv

Nye lokaler til Resursen

I de tidligere administrationslokaler på Tranbjergskolens afdeling Kirketorvet holder Resursen nu til. Resursen er et sted for de elever, som har svært ved at være i deres egen klasse en hel dag eller som ikke kan indgå i undervisningen på lige fod med de øvrige elever. I skrivende stund er der syv børn tilknyttet Resursen, men det er meget individuelt, om de tilbringer det meste af skoledagen her eller blot ind i mellem har brug for det pusterum, som Resursen kan tilbyde.
Nyhed billede
Mere plads = mere ro og overskud
De børn, som kommer i Resursen, har ofte svært ved at håndtere de såkaldte praktisk/musiske fag, hvor der tit er et højere støjniveau, mindre struktur og større krav til elevernes fantasi og kreativitet end i fx dansk- og matematiktimerne. Derfor er ro, en tydelig struktur og klare, faste regler nogle af de pædagogiske grundsten, som lærere og pædagoger arbejder efter i Resursen.
Tidligere holdt Resursen til i to små lokaler på 1. sal, men da skolens administration flyttede ovenpå, var der pludselig ledige lokaler, som var velegnede til Resursen. Rummene er blevet istandsat og shinet op, bl.a. er der kommet andre farver på væggene. Skolen har søgt kommunens inventarpulje om penge til indretning og blev bevilget 100.000 kr., som har gjort det muligt at indrette lokalerne med nye møbler og specielle, lyddæmpende skillevægge og opslagstavler. Selv lamperne er lyddæmpende, lavet i gummi.
Kate og Line, to af de voksne i Resursen, fortæller, at de nye lokaler har skabt en positiv forandring hos eleverne, som tydeligt kan mærkes: ”Det at få noget nyt, et sted, som er noget særligt, får børnene til at føle sig særlige på en positiv måde, og det er en god følelse. Der er også blevet mere ro, mere arbejdsro og færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke længere er tvunget til at være sammen i det samme rum hele tiden”. Hvis der opstår konflikter, kan børnene nu gå i hver deres rum og på den måde skilles ad rent fysisk.

Rum med en funktion
I ét rum læser man, i et andet rum sidder man ved computeren, i et tredje rum er der indrettet arbejdsstationer til hver elev, og i et fjerde rum kan man lege med Lego og andre kreative ting. Det er rigtig godt for børnene, at der sker jævnlige skift mellem de forskellige rum i løbet af dagen, så dagen bliver brudt op i mindre, overskuelige bider. I Resursen arbejder man i 20 minutter, og så holder man pause i 15 minutter. I alle rum er der en timer, som ringer, når børnene er færdige med en aktivitet og på den måde markerer, hvornår de skal gå fra det ene til det andet.
De nye lokaler har også betydet nye regler; hvert rum har sit eget regelsæt, som er tydeligt og klart for eleverne. Det er fx kun tilladt at spise ved det store bord i computerrummet, i rummet med arbejdsstationer må man ikke snakke osv. Alle disse ting er med til at skabe den struktur og forudsigelighed, som børnene i Resursen har brug for.
Lokalerne ligger i stueplan, og der er store vinduespartier ud mod skolegården. Af og til kommer klassekammerater hen og banker på ruden og siger hej, og det er blevet nemmere for eleverne i Resursen at løbe ud og lege med kammeraterne i frikvarteret.

20-02-2018 ACK

Forrige 10