Nyhedsarkiv

Elever på uddannelsesophold og besøg fra Tyskland

”Det er enormt vigtigt at tænke helhedsorienteret. At vi sammen prøver at skabe et tilbud til de unge, der får deres forskellige livsverdener til at hænge sammen i en form for netværk.”
Ordene kommer fra Søren Gornitzka, lærer i modtagelsesklasserne (klasser for elever, der skal lære dansk) på Tranbjergskolen. Han er desuden pædagogisk projektleder på et projekt, der skal forbedre mulighederne for de ældste elever i modtagelsesklasserne i forhold til at tage en erhvervsuddannelse. Et projekt, som har vagt nysgerrighed hos seks tyske undervisere fra erhvervsskoler i Tyskland. Men før vi kommer nærmere ind på det tyske visit, fortæller Søren lidt mere om projektet:

”Vi har fået et samarbejde op at stå med Jordbrugsuddannelsen i Beder og Bredballegård i Mårslet og også med SOSU-skolen, så vi kan få de unge ud i praktik to gange to uger hvert sted her i efteråret. Vi er desuden i gang med at planlægge et 8-ugers forløb til foråret med Aarhus Tech og Aarhus Business College. Vi har lige haft to klasser ude på en uges forløb på Jordbrugsuddannelsen, hvor de har prøvet kræfter med at være anlægsgartnere, og det har været en kæmpe succes. De kastede sig ud i det og havde masser af mod på at prøve tingene af og var meget procesorienterede”.

De unge har også været en uge på Bredballegård for at finde ud af, hvad man laver som landmand. En del elever skulle lige overskride en grænse i forhold til at være tæt på store dyr, der lugter og så videre. Men ifølge Søren har de gjort et godt stykke arbejde.

For at skabe et netværk omkring de unge, hvor man tænker helhedsorienteret, har projektet samtidig etableret et samarbejde mellem forskellige organisationer, bl.a. Ung i Aarhus’ afdeling Gadeplan. Her kan de unge få hjælp til at søge fritidsjob og komme i gang med forskellige fritidsaktiviteter i foreningslivet. DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) er en anden samarbejdspartner, som tilbyder aktiviteter i Ungdomshuset i Aarhus, der er baseret på, at de unge selv tager ansvar og initiativ.

Alt dette er de tyske lærere meget interesserede i at få mere at vide om. De er på en uges besøg på SOSU for at få inspiration og drage nytte af de erfaringer, man gør her i Danmark i forhold til at få unge med anden etnisk baggrund i gang med en uddannelse, og besøget på Tranbjergskolen er et led i programmet. De får indblik i baggrunde, målsætninger, udfordringer og ikke mindst i praksis. På to en halv time får de både introduktion til projektet, en rundvisning og besøg i to af skolens modtagelsesklasser, hvor de har en god dialog med eleverne.

Ifølge Søren Gornitzka er de tyske gæster meget åbne og nysgerrige, og han betragter besøget som en oplagt mulighed for at udveksle erfaringer om integration på tværs af landegrænser:

”Igen handler det om at tænke helhedsorienteret, altså at integration handler om meget mere end at lære dansk, at man fx også inddrager lokalmiljøet, forældre, foreningsliv, fritidsjob og så videre, ikke som tvang men som tilbud. For vi kan rigtig mange ting, hvis vi samarbejder”.

01-11-2018 ACK

Forrige 10