Nyhedsarkiv

Tranbjergskolens modtagelsesklasser - hvad er det?

Alle de børn og unge, som immigrerer til Danmark, uanset årsag, starter deres danske skolegang i en særlig klasse kaldet modtagelsesklasse. Her går de, indtil de har lært så meget dansk, at de kan klare sig i en almindelig klasse.
Nyhed billede
På Tranbjergskolen er der lige nu 9 modtagelsesklasser fordelt på tre alderstrin, og skolen ser det som en meget vigtig og positiv opgave at lære eleverne dansk og hjælpe dem, så de kan begå sig bedst muligt i Danmark:

”Aarhus Kommune er et stort fællesskab. For at et fællesskab fungerer skal alle give noget til det. Som skoleleder er jeg glad for, at vi kan hjælpe elever, der kommer her til landet til at få lært tilstrækkeligt dansk. Når det er opnået – og de arbejder hårdt for det – så flytter eleverne til den skole, der ligger tæt på, hvor de bor. Og der skal de så gå i en ganske almindelig klasse. Her på Tranbjergskolen skal vi give viden og mod, så de kan få et godt liv i Danmark” siger skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen.

Elever fra hele verden
Eleverne i modtagelsesklasserne kommer fra hele verden. Afhængig af den politiske situation er der i perioder mange flygtninge, men der er også mange elever, som er her af andre grunde. Fælles for alle eleverne er, at de har vidt forskellige baggrunde og årsager til at være i Danmark, og derfor er det også meget forskelligt, hvad de har med i bagagen. Marie Tang Kristensen, som er lærer i modtagelsesklasserne på Tranbjergskolen, siger:

”Min oplevelse er, at eleverne er helt vildt gode til at tage hensyn til hinanden, og det tror jeg bl.a. skyldes det vilkår, at de er så forskellige. Vi oplever aldrig mobning og den slags, tvært imod er de gode til at hjælpe hinanden og har en fælles forståelse for hinanden”.

Klasser på tre alderstrin
På Tranbjergskolens afd. Grønløkke er der fem modtagelsesklasser for de 16-18-årige elever, da skolen modtager alle elever fra hele Aarhus-området på dette alderstrin.

”Sommeren 2017 fik vi på Tranbjergskolen flere modtagelsesklasser, fordi Center 10 lukkede. Begrundelsen var, at der på Tranbjergskolen var ledige lokaler. Men bestemt også at de lærere, der allerede underviste i modtagelsesklasserne, viste et stort engagement i forhold til denne gruppe elever” siger Hanne Gammelgaard Jensen.

Ud over klasserne for de ældste elever er der på afd. Grønløkke tre klasser for de 13-15-årige. Læssøegades Skole og Rosenvangskolen har også elever på dette klassetrin. På Tranbjergskolens afd. Kirketorvet er der desuden en klasse for de 10-12-årige.
Eleverne går typisk 1 ½ -2 år i modtagelsesklassen, før de er klar til at rykke over i en almindelig klasse på deres distriktsskole. Inden de skal starte på deres distriktsskole, deltager eleverne i undervisningen i en almenklasse på Tranbjergskolen i 3-4 uger.

25-02-2019 ACK

Forrige 10