Tranbjergskolens bestyrelse

Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og én til to elevrepræsentanter, skolelederen, den administrative leder og de pædagogiske ledere.

Skolebestyrelsen er tænkt som et centralt organ ved formulering af den enkelte skoles overordnede politik, idet den fastsætter principper for skolens virksomhed.

Det er skolelederen, der alene har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens virke, og dermed træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.