6.-9. kl. på Grønløkke Allé - faglighed, kreativitet, trivsel

Velkommen til Grønløkkealle - Tranbjergskolens udskolingsafdeling. Vores mål er, at alle elever bliver så dygtige, de kan, i trygge rammer. Skoledage hos os veksler mellem undervisning, understøttende undervisning og studietid. Vi har fokus på at udvikle bevægelse, som er en naturlig del af undervisningen.

I udskolingen tror vi på, at barnet/den unge altid gør sit bedste.

Vores opgave er børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Vi vil en skole:

  • Der giver trygge og glade børn og unge med selvværd
  • Der giver børnene og de unge et højt fagligt niveau
  • Hvor børn og unge lærer at deltage i og inkluderer hinanden i fællesskaber

Det betyder, at vi skal:

  • Skabe rammer og strukturer, så børnene og de unge kan lykkes
  • Se børnenes og de unges potentialer og være nysgerrige på deres handlinger
  • Møde børnene og de unge med tillid

Det gør vi med:

  • Anerkendelse
  • Respekt